HEI-festivalen 2019

HEI-festivalen 2019

07.08.2019

HEI-festivalen 2019

HEI-festivalen 2019 på Eiksmarka arrangeres lørdag 24.8 kl 11.00–15.00

«HEI-FESTIVALEN» er et nærmiljøarrangement, hvor alle på Eiksmarka kan treffes, og hvor lokale krefter får vist seg frem og rekruttert flere deltakere til sine aktiviteter. «Hei-festivalen», som i år arrangeres for femte år på rad, har 22 organisasjoner og lag som deltar, og programmet under festivalen er mer innholdsrikt enn tidligere år. 

Festivalen åpnes av ordfører Lisbeth Hammer Krog og Olivia Wille-Paulsen vil delta med solosang.

Informasjonsstands og aktiviteter med alle 22 deltakende organisasjoner og lag er spredt utover området i og rundt Eiksmarka kirke, på Slettestien og på skaterampen ved Eiksmarka skole.


Program for HEI-festivalen 2019

Lørdag 24. august

11.00

 

 

Underholdning og aktiviteter på scenen: 
HEI-festivalen åpnes av ordfører Lisbeth Hammer Krog
Sang v/Olivia Wille-Paulsen
Kulturinnslag
Bevegelse til musikk v/Annie One
11.30 Samling for seksåringer i kirkerommet

12.00

 

Underholdning og aktiviteter på scenen: 
Utdeling av 6-årsbok med bibel fortelling
Eiksmarka kirkes barnekor deltar
Sang v/Aurora Jacobsen

13.00

 

Underholdning og aktiviteter på scenen: 
Sjongløren Thomas
Haslumseter kapell «50 år»
«Hvordan naturen styrker oss» v/Annie One 

14.00

 

Underholdning og aktiviteter på scenen:
Dansegruppe fra JUMP (tidspunkt ikke endelig avklart ennå)
Bevegelse til musikk v/Annie One
Bærum spelemannslag

14.30

I kirkerommet:
Foredrag v/Kjell Günther-Ellefsen – «historien om Grini gård»

15.00

 

Avslutning av festivalen med flere kulturinnslag
Marie Eiksund Sæthre danser «årets bli med-dans på NRK Super»
Vi jobber med flere innslag som ikke er endelig avklart ennå
   

 Hele dagen lørdag 24. august:

 • Alle deltakende lag og organisasjoner har info-stands og aktiviteter rundt Eiksmarka kirke, på Slettestien og ved skolen
 • Kafe i Eiksmarka kirke
 • Ansiktsmaling for barna
 • Klovnen Heidi lager ballongfigurer til barna
 • Sjongløren Thomas
 • Sebastian Holth Silva har oppvisning og aktiv infostand på Skaterampen v/skolen
 • Maleriutstilling i Eiksmarka kirke med malerier fra elever ved SFO på Eiksmarka skole
   

Disse 22 lag og organisasjoner deltar på årets HEI-festival 2019:​

 • 3. Eiksmarka 1, KFUK- KFUM Speidere
 • 1. Eiksmarka NSF speiderne
 • Fossum Idrettsforening: fotball, orientering
 • Grini Golfklubb
 • Eiksmarka Rotaryklubb 
 • Eiksmarka skole SFO
 • Lions Club Eiksmarka-Hosle
 • Eiksmarka menighet
 • Good News Teknikk
 • Bærum spelemannslag
 • Eiksmarka Sanitetsforening
 • Haslumseter kapell
 • Eiksmarka Vel
 • Eiksmarka Tennisklubb
 • Rideskolen Østern Brug
 • Annie One «trener og inspirator», Annie Manshaus
 • Eikeli og Eiksmarka Skolekorps
 • Grini Gård Kjell Günther-Ellefsen
 • JUMP
 • Skateren Sebastian Holth Silva
 • Væsker KampkunstAkademi
 • KIWI Eiksmarka


HEI-festivalen har hentet navnet fra HEI-kampanjen på Eiksmarka skole 

Hei kampanjen ble startet av FAU ved Eiksmarka skole høsten 2013. Kampanjen var inspirert av landsdekkende kampanjer som «Voksne skaper vennskap sammen» og politiske initiativ som «manifest mot mobbing». Hei kampanjen er en holdningsskapende, forebyggende lokalsamfunnskampanje, som fokuserer på positiv adferd. Hei kampanjen er forankret i Eiksmarka skoles visjon «Entusiastiske ansatte og engasjerte foreldre vil sammen skape en av landets beste oppvekstarenaer, som stimulerer kunnskaper, kreativitet, sosial kompetanse og utvikler glade og modige barn». 

Et afrikansk ordtak sier at «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn». Eiksmarka har gjennom mange år utviklet seg til å bli en av landets beste oppvekstarenaer, til å bli en velfungerende landsby. Gjennom Hei kampanjen ønsker foresatte ved Eiksmarka Skole å bruke det som er bra på Eiksmarka til å løse det som kan oppleves som vanskelig eller som rett og slett ikke er så bra – slik at det gode miljøet utvikles til glede for flest mulig, ja helst alle, på Eiksmarka.

«Hei!» 
Hei Kampanjen handler om å verdsette verdier som respekt, åpenhet og toleranse. Kampanjen fokuserer på at av alle viktige ting er nok det viktigste å bli sett og anerkjent for den man er. Den enkleste bekreftelsen på at en ser og blir sett på Eiksmarka er når vi sier «Hei!» til hverandre. Hei Kampanjen handler således i første rekke om å bidra til at flest mulig blir sett så ofte som mulig. Den handler om å se hverandre og si hei. 

«Vis at du bryr deg»
Hei Kampanjen er et lavterskel tiltak med få bivirkninger - men med god effekt. Gjennom økt bevisstgjøring på viktigheten av at vi blir kjent med og verdsetter hverandre styrker vi felleskapet og bidrar til en ønsket positiv utvikling av Eiksmarka. Hei Kampanjen er derfor en kampanje som favner alt og alle som vil Eiksmarkas beste, og gjerne flere enn dette. Kampanjen er derfor ikke forbeholdt noen spesielle eller konkrete grupper.  Det er en lokalsamfunnskampanje. 

Det er et ønske om at andre frivillige og/eller ideelle organisasjoner i lokalsamfunnet tar del i kampanjen. Dette fordi vi alle på hver vår måte er med på å skape en trygg og god oppvekstarena på Eiksmarka. 
I samarbeid med elevrådet ble det laget en HEI logo som brukes som symbol for kampanjen og som minner om Hei budskapet, og tilhørende aktiviteter.