Gudstjenestelapp

Gudstjenestelapp

23.06.2016

Gudstjenestelapp

Husk å fylle ut gudstjenestelapp for hver gang du er på gudstjeneste i konfirmasjonstiden.

I Østerås og Grinilund menigheter finner du gudstjenestelapper i en perm ved inngangen. Når gudstjenesten er ferdig, fyller du ut lappen, får underskrift av en leder eller noen som jobber i kirken, og legger den ferdigutfylte lappen i permen før du går.

Dersom du skal på gudstjeneste i en annen kirke, få noen som jobber der til å signere en lapp om at du har vært der. Husk å ta lappen med deg og levere i Østerås eller Grinilund, slik at vi får registrert gudstjenesten din.