Fravær i konfirmasjonstiden

Fravær i konfirmasjonstiden

18.02.2016

Fravær i konfirmasjonstiden

Regler for fravær i konfirmanttiden

 

For at konfirmanttiden skal bli så meningsfull og interessant som mulig for alle, har vi laget noen kjøreregler for fravær på konfirmantundervisningen og andre arrangementer.

1. Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning og andre aktiviteter.
2. Fravær, også grunnet sykdom, skal tas igjen som ekstraarbeid. Skriftlig melding om fravær skal komme fra foreldre/foresatte i god tid.
3. Fravær i forbindelse med idrettsarrangement gis i for deltagelse på kretsmesterskap og kvalifisering til lands- og kretskonkurranser. Trening og vanlige kamper gjelder ikke, her gjelder regler fra idrettsforbundet: (kamper kan flyttes når minst tre av spillerne er konfirmanter og har opplegg denne dagen.)
4. Ved fravær på fasteaksjonen skal konfirmantene være med på loppemarkedet.

5. Alle skal møte presis til timene, og ta med seg de bøker og materiell som skal benyttes.
6. Konfirmanten melder seg frivillig. Det forventes normal god oppførsel fra konfirmanten gjennom hele konfirmanttiden.
7. Konfirmanten skal delta på minst åtte gudstjenester.Disse reglene er like for alle menighetene i Bærum. Vi regner derfor med at du har godtatt disse reglene ved å melde deg som konfirmant hos oss. Alle konfirmantene må være med på leiren (weekenden for mikskonfirmantene) da veldig mye av undervisningen skjer der.