Forgjengelighet og håp

Forgjengelighet og håp

18.12.2013

Forgjengelighet og håp

Thomas Stønjum - en av norges mest kjente graffitikunstnere - fikk i oppdrag å nyskape Grinilund kirke totalt, visuelt forstått.

Dette på et tidspunkt da det var uvisst om kirken skulle rives eller rehabiliteres. Oppdraget kom fra daværende sokneprest Tor Even Fougner og kateket Nina Engen og gikk ut på å illustrere teksten om forgjengelighet og håp fra 1. korinterne kapittel 15.

  

 

   
   
   
Mer om kunstneren