Et hellig sted?

Et hellig sted?

18.12.2013

Et hellig sted?
Steinalteret på kirketomten er innviet.

6. september ble steinalteret på kirketomten innviet av fungerende biskop Olav Dag Hauge. Det var på dagen 50 år siden kirken ble vigslet. Slik kirken ble bygget på dugnad, slik bygges steinalteret på dugnad. Du kan ta med deg en stein fra det stedet i verden du tenker på som hellig. (mer tekst under bildene) Du kan også fortelle om steinen du legger på alteret.

Steinalteret er allerede blitt ganske stort.  Mange har bragt steiner dit.  Vi fortsetter  å bygge stein for stein i mange år. Du kan legge på en stein til alteret når går på tur der om dagen eller sent om natten, eller når noe skjer i kirken som du vil markere på en spesiell måte. 

Hvis du vil fortelle om steinen du legger der kan du gjøre det ved å sende en e-post til steinalter@grinilund-menighet.no 

Du kan fortelle som anonym eller med navn.

Else Marie Bogstad forteller om steinen hun har tatt med:

Steinen, som jeg har merket SELJA, er en fjærestein fra øya Selje, lengst vest i Norge og Nordfjord, hvor jeg kommer fra.  På Selja begynte kristningen av Norge i år 995 da den irske prinsessen Sunniva iflg. legenden - strandet her sammen med sine følge-folk, etter å ha rømt fra de hedenske vikingene i sitt hjemland Irland. Da de heller ikke på Selja unngikk forfølgelse, ba de til Gud om ikke å falle i hendene på hedningene, og fjellet raste ned foran hula de gjemte seg i.   

Slik døde de iflg. legenden. Senere oppdaget noen handelsmenn som dro forbi øya, en strålende søyle av klart lys der. De ble nysgjerrige og da de begynte å lete fant de levningene etter Sunniva og de andre. Disse sendte ut en ”herlig ange”.  De tok noen av levningene og dro til Trondheim med dem, til kong Olav.  Slik ble de kristne, og slik ble også Sunniva helgenkåret, Norges eneste kvinnelige helgen.

Senere ble det bygget et kloster på Selja, med munker fra Irland/England og Sleja var bispesete i Norge i mange år.  Ruinene etter dette klosteret brukes ofte også i dag, til gudstjenester, brylluper, konfirmasjon, og hvert år feires det Seljumannamesse her, første søndag i juli, nær opp til minnedagen for Sunniva, som er er 8. juli.  Dit drar jeg, hvert år, og er blitt veldig glad i øya, klosteret og Sunniva.  Og i landskapet i hele dette området. Et hellig sted for meg. Steinen er plukket i fjøra i nærheten av klosteret. Der er den blitt slipt my og glatt av havet, gjennom tusener av år.  Den er også trekantet i formen, et symbol på Guds øye og på treenigheten. Derfor vil jeg gjerne gi den til steinalteret i Grinilund, og håper den får ligge der lenge.